با ما خیابان ها را نقاشی کنید.... اطلس فم آپادانا اطلس فم آپادانا دیدن نمونه کار ها
12

سال تجربه تخصصی

آیا به

نقاشی خیابانی

احتیاج دارید؟

درباره اطلس فم آپادانا

اطلس فم آپادانا یک شرکت بزرگ در زمینه نقاشی های خیابانی است که میتوان نمونه کار های شرکت را از بخش
نمونه کار مشاهده کرد درکل بهترین شرکت نقاشی های خیابانی شرکت ما است….

نتایج کار ما

شما کدوم رو انتخاب میکنید؟…

23+پروژه موفق
12سال تجربه
67مشتری راضی

روش کار اطلس فم اپادانا

از روش کاری این شرکت مطلع شوید
1.

  دریافت پروژه و جزئیات آن

بررسی میشود که آیا پروژه مناسب شرکت می باشد یا خیر؟

2.

 گذاشتن جلسات هماهنگی بین شرکت و مدیر پروژه

شرکت جزئیات ریز به ریز را در جلسه بررسی می کند…

3.

  انجام پروژه

شروع پروژه با تمام جزئیات صحبت شده در جلسه

4.

 تحویل پروژه به شرکت مربوطه

اتمام کار و تحویل به مدیر پروژه شرکت مقابل

تیم ما

با تیم ما آشنا شوید

علی مقدمی

نقاش

سارا ابراهیمی

مارکتینگ

مرتضی عابدینی

مدیرعامل